Polityka prywatności

1. Ogólne postanowienia

Przedsiębiorca indywidualny SHAPATAIEV IHOR KOSTIANTYNOVYCH z pełnym szacunkiem podchodzi do poufnej (osobistej) informacji wszystkich osób, które odwiedziły stronę internetową, a także tych, którzy korzystają z usług udostępnianych na stronie; w związku z tym Przedsiębiorca indywidualny Igor Kostiantynowicz Szapatajew stara się chronić poufność danych osobowych (informacji lub zestawu informacji o osobie fizycznej, która jest zidentyfikowana lub może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana), tworząc tym samym i zapewniając maksymalnie komfortowe warunki korzystania ze strony internetowej każdemu użytkownikowi.

2. Prawna podstawa przetwarzania Twoich informacji

Jeśli nie jest to określone inaczej w sekcjach poniżej, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (General Data Protection Regulation) oraz Ukraiński Ustawy z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 2297-VI „O ochronie danych osobowych” (dalej „Ustawa”). W ramach polityki prywatności, pojęcie „informacji osobistej” obejmuje informacje lub część informacji, która pozwala na Twoją identyfikację. Zazwyczaj obejmuje to imię i nazwisko, pseudonim (nick), adres e-mail i numer telefonu, a także takie informacje jak adres IP. Takie informacje możemy otrzymać bezpośrednio od Ciebie, na przykład podczas rejestracji na stronie internetowej, podania danych kontaktowych, informacji uzyskanej z karty bankowej lub płatności, a także innych prywatnych informacji, które dobrowolnie nam przekazałeś.

3. Jakie dane osobowe mogą być zbierane przez firmę?

Przedsiębiorca indywidualny SHAPATAIEV IHOR KOSTIANTYNOVYCH może otrzymywać dane osobowe użytkowników od systemu płatniczego lub banku, gdy odpowiedni użytkownik dokonuje płatności za usługi za pośrednictwem systemu płatniczego lub banku. W takim przypadku „Przedsiębiorca indywidualny Igor Kostiantynowicz Szapatajew” może uzyskać dostęp do nazwiska, imienia, nazwy firmy oraz danych podmiotu użytkownika.

„Przedsiębiorca indywidualny SHAPATAIEV IHOR KOSTIANTYNOVYCH” może uzyskać następujące dane osobowe użytkowników:

 • adres e-mail, hasło i numer telefonu podczas tworzenia konta użytkownika;
 • zadania i operacje finansowe, które tworzysz i zarządzasz na stronie internetowej;
 • kontrahenci: klienci, inwestorzy, dłużnicy, wierzyciele, dostawcy, podwykonawcy itp.;
 • dane pracowników, w tym nazwiska i imiona, informacje o wynagrodzeniu itp.;
 • projekty i tagi zawierające na przykład link do umowy lub odpowiedzialnego kierownika;
 • zaimportowane dane finansowe z innych usług;
 • dane uzyskane przez synchronizację z kontami bankowymi lub kartami bankowymi.

4. Wykorzystanie i cel zbierania danych osobowych

W trakcie świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, FOP SHAPATAIEV IHOR KOSTIANTYNOVYCH może otrzymywać twój identyfikator użytkownika (user ID), który z natury rzeczy, bez dodatkowych informacji o użytkowniku, nie pozwala na jego identyfikację, dlatego nie są to dane osobowe użytkownika.

Osobiste informacje odwiedzających stronę internetową, zebrane podczas rejestracji, są głównie wykorzystywane do:

 • świadczenia usług zgodnie z Twoimi potrzebami, przede wszystkim do świadczenia usług lub w relacjach kontraktowych oraz do odpowiadania na Twoje zapytania.
 • wykorzystywania Twoich danych kontaktowych w przesyłanych korespondencjach, w tym informowanie Cię o nowych możliwościach, promocjach i innych nowościach.
 • przeprowadzania badań marketingowych i kampanii reklamowych;
 • przeprowadzanie badań statystycznych i innych badań na podstawie danych zanonimizowanych;
 • zapewnienia realizacji transakcji w kontekście opłacania usług;

Działamy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, na podstawie przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz obowiązujących przepisów prawa Ukrainy.

FOP SHAPATAIEV IHOR KOSTIANTYNOVYCH może zbierać dane na temat liczby użytkowników i aktywności użytkowników Serwisu (dane nieosobiste). Takie dane są zbierane bez możliwości identyfikacji użytkowników w celu poprawy funkcjonalności Serwisu oraz zwiększenia skuteczności świadczonych przez firmę usług.

Mamy prawo przechowywać dane osobowe przez tyle czasu, ile jest to konieczne do osiągnięcia celu określonego w niniejszej Polityce lub przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa Ukrainy lub do momentu usunięcia przez Ciebie tych danych.

 

5. Dostarczenie dostępu do informacji

Nie sprzedajemy, nie ujawniamy ani nie przekazujemy osobistych informacji użytkowników osobom trzecim, chyba że wcześniej poinformujemy o tym użytkowników. Nie obejmuje to partnerów i innych uczestników, którzy pomagają nam zarządzać naszą usługą, prowadzić naszą działalność lub obsługiwać naszych użytkowników, jeśli te strony zgodzą się zachować poufność tych informacji.

Dostarczenie dostępu do osobistych informacji innym firmom i prywatnym osobom jest możliwe tylko w następujących okolicznościach:

 • Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Do przekazania jakiejkolwiek poufnej informacji wymagana jest wyraźna zgoda użytkownika.
 • W przypadkach określonych obowiązującym prawem Ukrainy, a także w przypadkach zapobiegania przestępstwu lub wyrządzenia szkody nam lub innym osobom.

6. Ochrona danych osobowych

woje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonych sieciach i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób posiadających specjalne uprawnienia dostępu do takiego serwisu, które są zobowiązane do zachowania poufności informacji.

Wprowadzamy wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Środki te obejmują wewnętrzne przeglądy procesów zbierania, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie szyfrowanie i środki zapewnienia fizycznego zabezpieczenia danych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Jednak korzystając z tej Polityki Prywatności, Użytkownik zgadza się, że sieć Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środkiem przesyłu informacji oraz że podczas korzystania z Serwisu mogą wystąpić dodatkowe odwołania do stron trzecich lub wymagać korzystania z programów komputerowych innych firm, a zatem w przypadku przypadkowego wycieku, utraty, przechwycenia, zmiany lub jakiegokolwiek innego działania w odniesieniu do Twoich danych osobowych związanych z niedoskonałością systemów bezpieczeństwa, oprogramowania systemów bezpieczeństwa, ataków hakerskich itp., Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń do FOP SHAPATAEV IGOR KOSTIANTYNOVYCHA.

Warto zauważyć, że FOP SHAPATAEV IGOR KOSTIANTYNOVYCH nie ujawnia Twoich danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieje konieczność przekazania danych o Tobie organom państwowym w przypadku uzasadnionej i zgodnej z prawem prośby odpowiedniego organu państwowego w ramach obowiązującego prawa Ukrainy.

FOP SHAPATAEV IGOR KOSTIANTYNOVYCH zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji o Tobie do sądu w przypadku uzasadnionego i zgodnego z prawem żądania sądu dotyczącego takich informacji.

7. Zgoda użytkownika

Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, użytkownik automatycznie zgadza się na warunki niniejszej Polityki prywatności oraz potwierdza zrozumienie jego praw, celów, metod i warunków przetwarzania jego danych.

Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, użytkownik udziela swojej bezwarunkowej zgody na to, że FOP SHAPATAEV IGOR KOSTIANTYNOVYCH może otrzymywać od danego użytkownika jego dane osobowe i przetwarzać je zgodnie z określonymi warunkami niniejszej Polityki prywatności.

8. Opinie

FOP SHAPATAEV IGOR KOSTIANTYNOVYCH może używać Twoich danych osobowych, takich jak imię, rodzaj działalności, firma, w której pracujesz, zdjęcie, na którym jesteś widoczny, wideo, na którym jesteś nagrany itp., aby publikować opinie klientów na temat naszych usług. Tworząc konto na naszej stronie internetowej i przekazując nam taką opinię, zgadzasz się na takie wykorzystanie swoich danych osobowych. W tym przypadku przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie.

Będziemy wyświetlać opinię tak długo, jak będzie to konieczne do celów reklamowych i marketingowych. Możesz jednak skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem: [email protected], aby wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Twojej opinii. Firma usunie Twoją opinię tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu Twojego żądania.

9. Zmiana polityki prywatności

Użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności i zauważa, że ta polityka prywatności może ulegać zmianom w czasie. Zmiany wprowadzone do polityki prywatności zostaną opublikowane na tej stronie.

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące polityki prywatności (w tym usuwanie danych osobowych), Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: [email protected].